Cenník Jazdenia

Jazdenie pre deti od 3 rokov do 15 rokov   v hale a jazdiarni

1 dieťa 45 min. 14eur / individuálna hodina

2 a viac detí 45 min. 12 eur / na osobu

1 dieťa 30 min. 12 eur / individuálna hodina

2 a viac detí 30 min. 10eur / na osobu

Vychádzka do prírody od 10 rokov

1 dieťa 60 min. 14 eur.

Jazdenie pre dospelých v hale a jazdiarni

1 dospelý 45 min. 16 eur / individuálna hodina

2 a viac 45 min. 14 eur / na osobu

1 dospelý 30 min. 12 eur. / individuálna hodina

2 a viac 30 min. 10 eur / na osobu

Vychádzka do prírody

1 dospelý 60 min. 16 eur

2 a viac 60 min. 14 eur / na osobu

Cenník platný od 0 1.0 1.20 17 .

Cenník Jazdenia

Jazdenie pre deti od 3 rokov do 15 rokov   v hale a jazdiarni

1 dieťa 45 min. 14eur / individuálna hodina

2 a viac detí 45 min. 12 eur / na osobu

1 dieťa 30 min. 12 eur / individuálna hodina

2 a viac detí 30 min. 10eur / na osobu

Vychádzka do prírody od 10 rokov

1 dieťa 60 min. 14 eur.

Jazdenie pre dospelých v hale a jazdiarni

1 dospelý 45 min. 16 eur / individuálna hodina

2 a viac 45 min. 14 eur / na osobu

1 dospelý 30 min. 12 eur. / individuálna hodina

2 a viac 30 min. 10 eur / na osobu

Vychádzka do prírody

1 dospelý 60 min. 16 eur

2 a viac 60 min. 14 eur / na osobu

Cenník platný od 0 1.0 1.20 17 .