Letné turnusy

Výber a rezerváciu turnusov nájdete tu.

Potrebné informácie

Základná cena pre rok 2024 za turnus tábora: 340€

V cene tábora je zahrnutý jazdecky výcvik – 1 hodina denne, strava, ubytovanie, táborový program a poistenie trvalých následkov úrazu.

Minimálny požadovaný vek pre možnosť prihlásenia sa na tábor je 10 rokov.

Tábory sa uhrádzajú priamo v rámci zakúpenia miesta na jednotlivé turnusy.

Spôsob úhrady turnusov: Platba kreditnou/debetnou kartou.

V rámci prihlásenia sa do tábora sú k dispozícii na stiahnutie 2 dokumeny:

1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
2. Čestné prehlásenie zákonného zástupcu

Tieto dokumenty sú rodičia POVINNÍ vyplniť a doniesť pri nástupe do tábora!

Predošlé roky muselo potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa obsahovať aj potvrdenie od lekára. Novelou vyhlášky MZ SR č. 526/2007 1.1.2024 bola táto povinnosť zrušená. Potvrdenie musí obsahovať čestné prehlásenie rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade, že si na letný tábor pre svoje dieťa uplatňujete REKREAČNÝ PRÍSPEVOK od zamestnávateľa, je potrebné aby osoba, ktorá si príspevok uplatňuje, uhrádzala tábor ZO SVOJHO ÚČTU.

Z bezpečnostných dôvodov je NUTNÉ, aby dieťa jazdilo V PRILBE. Ak dieťa nemá vlastnú prilbu, bude mu prilba zapožičaná v rámci jazdeckých hodín.

Vzhľadom na fyzickú náročnosť jazdeckého výcviku a klimatické zmeny (záťaž teplom), ako aj prašnosť a iné záťažové faktory, NEBERIEME do letného tábora deti a mládež so zdravotnými problémami a zníženou psychickou odolnosťou. Zamlčanie choroby/zdravotného stavu, ktorý by mohol viesť k ujme na zdraví dieťaťa počas jazdeckých alebo iných táborových aktivít sa považuje za hrubé porušenie našich pravidiel a bude viesť k vylúčeniu z tábora bez možnosti vrátenia platby.

Diéty a obmedzenia v strave treba uviesť v prihlasovacom systéme. Za úpravu diétnej stravy sa účtuje príplatok 15€. V prípade, že špeciálnu stravu nebudeme vedieť zabezpečiť, nebude možná učasť v tábore.

Nezabudnite si na tábor priniesť:

 • Prilbu (je možné zapožičať u nás)
 • Jazdecké čižmy (dajú sa nahradiť pevnými topánkami)
 • Jazdecké nohavice/rajtky alebo džínsy, nie nohavice zo šmykľavého materiálu
 • Dostatok náhradného oblečenia
 • Pršiplášť a gumené čižmy (pre prípad nepriaznivého počasia)
 • Hygienické potreby (vrátane uteráku)
 • Pevné topánky
 • Baterku
 • Elastický obväz
 • Fľašu na vodu
 • Zdravotnú kartičku poistenca alebo jej kópiu

Upozornenie rodičom: V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

Nástup na tábor je v SOBOTU, od 16:00 – 18:00 hod a ukončenie tábora nasledujúcu SOBOTU súťažou so začiatkom o 10:00 hod. Na súťaži majú rodičia možnosť vidieť, ako sa deti počas tábora naučili jazdiť. Po súťaži majú deti obed cca o 12:30 hod (podľa priebehu súťaže), ktorým sa daný turnus oficiálne končí.

Detailnejšie pokyny a informácie sú k dispozícii v nasledujúcich dokumentoch:

V prípade dodatočných otázok sa môžete obrátiť na – B.A. Dominik Švaral, tel. č.: 0917 537 391, mail: jasf.info@gmail.com , v čase:
Po-Pi : 11:00 – 17:00
So : 9:00 – 12:00