Letné turnusy

Termíny pre rok 2020

budú kdispozícii 1.2.2020

1.turnus 

voľných

0 turnus 22.6 – 29.6  –  23 voľných miest

1. turnus 29.6 – 6.7  –  obsadené

2. turnus 6.7 – 13.7  –  obsadené

3. turnus 13.7 – 20.7  –  obsadené

4. turnus 20.7-27.7. –  obsadené

5. turnus 27.7 – 3.8. –  obsadené

6. turnus 3.8 – 10.8. –  obsadené

7. turnus 10.8 – 17.8 –  obsadené

8. turnus 17.8 – 24.8 –  obsadené

9. turnus 24.8-31.8. –  obsadené

2.turnus 

voľných

3.turnus 

voľných

4.turnus 

voľných

5.turnus 

voľných

6.turnus 

voľných

7.turnus 

voľných

8.turnus 

voľných

9.turnus 

voľných

Potrebné informácie

Cena  pre rok 2020 za turnus tábora : 265€

Spôsob úhrady JÚLOVÝCH turnusov: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK82 0200 0000 0025 5636 9451

Spôsob úhrady AUGUSTOVÝCH turnusov: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK92 0200 0000 0021 4966 4955

Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia dieťaťa.

 Za spracovanie podkladov na rekreačný príspevok od zamestnávateľa účtujeme príplatok 5€

V cene tábora je aj poistenie trvalých následkov úrazu. V prípade ochorenia vraciame polovicu z ceny pobytu. V prípade prerušenia pobytu rozdiel nevraciame.

V prípade návštevy lekárskej pohotovosti je potrebné, aby s dieťaťom išiel zákonný zástupca.

 Z bezpečnostných dôvodov je  NUTNÉ , aby dieťa jazdilo V PRILBE.

Vzhľadom na fyzickú náročnosť  jazdeckého výcviku a klimatické zmeny ( záťaž teplom ), ako aj prašnosť a iné záťažové faktory NEBERIEME do letného tábora deti a mládež so zdravotnými problémami a zníženou psychickou odolnosťou.

Diéty a bmedzenia v strave hláste hneď pri prihlásení. V prípade, že ich nebudeme vedieť zabezpečiť, nebude možná učasť           v tábore.

Tábor je potrebné uhradiť  2 mesiace pred nástupom do vybraného termínu. Ako variabilný symbol udávajte dátum narodenia dieťaťa. Neuhradenie tábora v lehote 2 mesiace pred nástupom bude považované za uvoľnenie miesta pre ďalších záujemcov.

Nezabudnite si: 

– prilbu 

– dostatok náhradného  oblečenia

– hygienické potreby veci na jazdenie

-jazdecké nohavice /rajtky ( alebo džínsy ), nie nohavice zo šmykľavého materiálu

-elastické bavlnené nohavice

– pevné topánky

– baterku

– elastický obväz

– gumené čižmy

– potvrdenie od lekára potvrdenie od rodičov zdravotnú kartičku poistenca

Upozornenie rodičom : V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

Nástup na tábor v SOBOTU , od 16:00 – 18:00 hod a ukončenie tábora v SOBOTU súťažou so začiatkom o 10:00 hod. Po súťaži deti majú obed cca o 12:30hod.

POZOR! Prihlášky posielajte mailom na e-mail: info@farm.sk Potvrdenie o zdravotnom stave je potrebné doniesť so sebou. Vybavuje Ing. Lýdia Lukyová č. tel. 0917 537 391