Letné turnusy

1.turnus: 27.6. – 4.7.

obsadené

1. turnus 27.6 – 4.7  –  obsadené

2. turnus 4.7 – 11.7 – obsadené

3. turnus 11.7 – 18.7  –  obsadené

4. turnus 18.7-25.7. –  obsadené

5. turnus 25.7 – 1.8. –  obsadené

6. turnus 1.8 – 8.8. –  obsadené

7. turnus 8.8 – 15.8 – obsadené

8. turnus 15.8 – 22.8 –  obsadené

9. turnus 22.8-29.8. –  obsadené

2.turnus : 4.7. – 11.7.

obsadené

3.turnus: 11.7. – 18.7.

obsadené

4.turnus: 18.7. – 25.7.

obsadené

5.turnus: 25.7. – 1.8.

obsadené

6.turnus: 1.8. – 8.8.

obsadené

7.turnus: 8.8. – 15.8.

obsadené

8.turnus: 15.8. – 22.8.

obsadené

9.turnus: 22.8. – 29.8.

obsadené

Potrebné informácie

UPOZORNENIE:

ZASTAVUJEME UHRÁDZANIE TÁBOROV, nakoľko informácia z ministerstva, že tábory bude možné realizovať sa zatiaľ týka len DENNÝCH táborov.

Predpokladáme, že do 15.6.2020 bude už jasné, či bude možné realizovať aj POBYTOVÉ tábory a spustíme úhrady.

Evidencia prihlásených u nás v jednotlivých turnusoch ostáva aj bez úhrady. Nikoho nevyraďujeme.

Cena  pre rok 2020 za turnus tábora : 265€

Spôsob úhrady JÚLOVÝCH turnusov: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK82 0200 0000 0025 5636 9451

Spôsob úhrady AUGUSTOVÝCH turnusov: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK92 0200 0000 0021 4966 4955

Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia dieťaťa.

V prípade, že si na letný tábor pre svoje dieťa uplatňujete REKREAČNÝ PRÍSPEVOK od zamestnávateľa pošlite vopred FAKTURAČNÉ ÚDAJE toho, kto si príspevok uplatňuje a uhrázajte tábor Z JEHO ÚČTU.

Pokiaľ bude faktúra opravovaná pre nesprávne údaje dodatočne a bude posielaná poštou, budeme Vám účtovaný administratívny poplatok.

V prípade, že máte záujem do rekreačného príspevku zahrnúť aj doobjednané jazdy navyše, je potrebné počet jázd oznámiť PRED ÚHRADOU TÁBORA.

V cene tábora je aj poistenie trvalých následkov úrazu. V prípade ochorenia vraciame polovicu z ceny pobytu. V prípade prerušenia pobytu rozdiel nevraciame.

V prípade návštevy lekárskej pohotovosti je potrebné, aby s dieťaťom išiel zákonný zástupca.

 Z bezpečnostných dôvodov je  NUTNÉ , aby dieťa jazdilo V PRILBE.

Vzhľadom na fyzickú náročnosť  jazdeckého výcviku a klimatické zmeny ( záťaž teplom ), ako aj prašnosť a iné záťažové faktory NEBERIEME do letného tábora deti a mládež so zdravotnými problémami a zníženou psychickou odolnosťou.

Diéty a bmedzenia v strave hláste hneď pri prihlásení. V prípade, že ich nebudeme vedieť zabezpečiť, nebude možná učasť           v tábore.

Tábor je potrebné uhradiť  2 mesiace pred nástupom do vybraného termínu. Ako variabilný symbol udávajte dátum narodenia dieťaťa. Neuhradenie tábora v lehote 2 mesiace pred nástupom bude považované za uvoľnenie miesta pre ďalších záujemcov.

Nezabudnite si: 

– prilbu 

– dostatok náhradného  oblečenia

– hygienické potreby veci na jazdenie

-jazdecké nohavice /rajtky ( alebo džínsy ), nie nohavice zo šmykľavého materiálu

-elastické bavlnené nohavice

– pevné topánky

– baterku

– elastický obväz

– gumené čižmy

– potvrdenie od lekára potvrdenie od rodičov zdravotnú kartičku poistenca

Upozornenie rodičom : V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

Nástup na tábor v SOBOTU , od 16:00 – 18:00 hod a ukončenie tábora v SOBOTU súťažou so začiatkom o 10:00 hod. Po súťaži deti majú obed cca o 12:30hod.

POZOR! Prihlášky posielajte mailom na e-mail: info@farm.sk Potvrdenie o zdravotnom stave je potrebné doniesť so sebou. Vybavuje Ing. Lýdia Lukyová č. tel. 0917 537 391