Jarný turnus / Spring Camps

13.2 – 21.2.

23 Voľných miest/Free spaces

20.2. – 28.2.

23 Voľných miest/Free spaces

27.2. -7.3.

23 Voľných miest/Free spaces

Potrebné informácie

Cena jarného tábora 2021 je : 270€

V cene tábora je aj poistenie trvalých následkov úrazu. V prípade ochorenia vraciame polovicu z ceny pobytu. V prípade prerušenia pobytu rozdiel nevraciame. Jazdecké prilby nedávame k dispozícii z hygienických dôvodov.

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK82 0200 0000 0025 5636 9451 najneskôr do konca januára 2019. Ako variabilný symbol udávajte dátum narodenia dieťaťa ! Neuhradenie tábora v stanovenej lehote  bude považované za uvoľnenie miesta pre ďalších záujemcov.

Nezabudnite si: 

– dostatok náhradného teplého oblečenia

– hygienické potreby veci na jazdenie

-jazdecké nohavice /rajtky

-elastické bavlnené nohavice

– džínsy, NIE s jogingovej súpravy,alebo nohavice zo šmykľavého materiálu

– pevné topánky

– baterku

– elastický obväz

– gumené čižmy

– potvrdenie od lekára potvrdenie od rodičov zdravotnú kartičku poistenca

Upozornenie rodičom : V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

POZOR! Prihlášky posielajte mailom na e-mail: jasf.info@gmail.com. Potvrdenie o zdravotnom stave je potrebné doniesť so sebou. Vybavuje MSc. Klára Švaralová č. tel. 0917 537 391.