Zimný turnus

Miesta na tábor si môžete rezervovať tu.

Potrebné informácie

Základná cena zimného turnusu 1.- 7.1.2024 je 295€ 

V cene tábora je zahrnutý jazdecky výcvik – 1 hodina denne, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), ubytovanie, táborový program, vykurovanie a poistenie trvalých následkov úrazu.

Minimálny požadovaný vek pre možnosť prihlásenia sa na tábor je 10 rokov.

Tábory sa po novom uhrádzajú priamo cez prihlasovací systém na našej stránke.

Spôsob úhrady turnusov: Platba kreditnou/debetnou kartou cez platobnú bránu.

V rámci prihlásenia sa do tábora budú k dispozícii na stiahnutie 2 dokumeny:
1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
2. Čestné prehlásenie zákonného zástupcu.

Dokumenty sa dajú stiahnuť aj v spodnej časti stránky zakliknutím názvu dokumentu.

Tieto dokumenty sú rodičia POVINNÍ vyplniť a doniesť pri nástupe do tábora! Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa musí obsahovať aj potvrdenie od lekára.

V prípade, že si na zimný tábor pre svoje dieťa uplatňujete REKREAČNÝ PRÍSPEVOK od zamestnávateľa, je potrebné aby osoba, ktorá si príspevok uplatňuje, uhrádzala tábor ZO SVOJHO ÚČTU.

V prípade návštevy lekárskej pohotovosti je potrebné, aby s dieťaťom išiel zákonný zástupca alebo poverená osoba.

Z bezpečnostných dôvodov je NUTNÉ, aby dieťa jazdilo V PRILBE. V prípade, že dieťa nemá vlastnú jazdeckú prilbu, bude mu prilba zapožičaná na mieste, bez dodatočného poplatku.

Vzhľadom na fyzickú náročnosť jazdeckého výcviku NEBERIEME do zimného tábora deti a mládež so zdravotnými problémami a zníženou psychickou odolnosťou.

Diéty a obmedzenia v strave treba uviesť v prihlasovacom systéme. Za úpravu diétnej stravy sa účtuje poplatok 18 €. V prípade, že špeciálnu stravu nebudeme vedieť zabezpečiť, nebude možná učasť v tábore.

Nezabudnite si: 

– prilbu

– dostatok náhradného teplého oblečenia

– hygienické potreby

– jazdecké nohavice /rajtky (alebo džínsy ), nie nohavice zo šmykľavého materiáu.

– elastické bavlnené nohavice

– jazdecké čižmy alebo pevné topánky

– baterku

– elastický obväz

– gumené čižmy

– potvrdenie od lekára

– čestné prehlásenie

– zdravotnú kartičku poistenca, alebo jej kópiu

Upozornenie rodičom : V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

Nástup na tábor je v PONDELOK, od 16:00 – 18:00 hod a ukončenie tábora v NEDEĽU o 12:00 po obede.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na – B.A. Dominik Švaral tel. č.: 0917 537 391, mail: jasf.info@gmail.com v čase:
Po-Pi – 9:00 – 17:00
So – 9:00 – 12:00