Zimný turnus

Potrebné informácie

Cena zimného turnusu 1.- 8.1.2023 je 300€ 

V cene tábora je aj poistenie trvalých následkov úrazu. V prípade ochorenia vraciame polovicu z ceny pobytu. V prípade prerušenia pobytu rozdiel nevraciame.

Z bezpečnostných dôvodov je NUTNÉ , aby dieťa jazdilo v PRILBE.

V prípade návštevy lekárskej pohotovosti je potrebné, aby s dieťaťom išiel zákonný zástupca.

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom na číslo účtu: SK82 0200 0000 0025 5636 9451 najneskôr  do 10.12.2022. Ako variabilný symbol udávajte dátum narodenia dieťaťa ! Neuhradenie tábora v stanovenej lehote bude považované za uvoľnenie miesta pre ďalších záujemcov.

Nezabudnite si: 

-prilbu

– dostatok náhradného teplého oblečenia

– hygienické potreby veci na jazdenie

– jazdecké nohavice /rajtky (alebo džínsy ), nie nohavice zo šmykľavého materiáu.

– elastické bavlnené nohavice

– pevné topánky

– baterku

– elastický obväz

– gumené čižmy

– potvrdenie od lekára potvrdenie od rodičov zdravotnú kartičku poistenca

Upozornenie rodičom : V prípade, že nechávate dieťaťu mobilný telefón, môže ho dieťa používať v čase siesty od 13.hod. do 14.hod., resp. do 15. hodiny. Po tomto čase sa telefóny detí zbierajú a ukladajú na bezpečné miesto.

POZOR! Prihlášky posielajte mailom na e-mail: jasf.info@gmail.com. Potvrdenie o zdravotnom stave je potrebné doniesť so sebou. Vybavuje B.A. Dominik Švaral č. tel. 0917 537 391